leden

Cao Bouw & Infra goedgekeurd door leden

Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. 86% van de leden stemde voor en 14% tegen.

Al eerder lieten werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland weten ook akkoord te zijn. Ook het CNV is akkoord. Daarmee gaat het onderhandelaarsresultaat omgezet worden in cao-teksten. We gaan hier snel aan beginnen.

Wij zijn ons bewust dat er een stevige opdracht ligt voor de cao over 2021 op het gebied van afspraken voor UTA werknemers en loon. Over een paar maanden zitten wij weer aan de onderhandelingstafel, we houden je op de hoogte. Hou onze website in de gaten!

Benieuwd naar het onderhandelingsresultaat, bekijk hem hier.


Werkdruk

Anders organiseren in de bouwsector

De werkdruk onder UTA-personeel in de bouw is de afgelopen jaren toegenomen. Werkdruk leidt niet alleen tot gezondheidsklachten onder werknemers, maar ook tot fouten en minder efficiënt werken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van het UTA-personeel aangeeft hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren.

Werkdruk wordt veroorzaakt door een reeks van factoren, zoals tijdsdruk de interne bureaucratie, laat aanbesteden, slechte planning en de moeizame samenwerking met andere bedrijven. Andere oorzaken van werkdruk zijn regeldruk, veel beslissingsbevoegdheden, personeelstekort en ontbreken van een goede balans tussen werk en privé, zo meldt het EIB.

Het Balansmodel

Het verlagen van de werkdruk staat bij veel bedrijven op de agenda, maar de aanpak richt zich te veel op de individuele werknemers. Denk daarbij aan trainingen hoe de werknemer omgaat met werkdruk en hoe hij of zij dat kan verbeteren. Wij willen op een andere manier kijken naar werkdruk. We willen werkdruk aanpakken bij de bron, zodat het past bij de arbeid hygiënische strategie. Dat betekent dat werkdruk verlagende maatregelen vooral gezocht moeten worden in het anders organiseren van werk, waarbij de regelmogelijkheden en de regelvereisten in het werk goed op elkaar zijn afgestemd. Werk dat uitdagend is en werknemers prikkelt om zich te blijven ontwikkelen en om te blijven leren. Dit is kort samengevat in het balansmodel.

Weinig regelmogelijkheden Veel regelmogelijkheden
Hoge taakeisen Stressrisico’s Goed werk met leermogelijkheden
Lage taakeisen Geen leermogelijkheden Saai werk

Balansmodel taakeisen versus regelmogelijkheden (naar Karasek 1979 en De Sitter 1981)

Uitdagend en goed werk bestaat dus uit een mix van veel regelmogelijkheden en hoge taakeisen. Vanuit deze achtergrond is de FNV binnen de bouw op zoek naar bedrijven die het werk zo organiseren dat er sprake is van een goede balans. Aangezien aan het begin van deze eeuw door de ST Groep verschillende projecten zijn uitgevoerd in de bouw die uitgingen van deze balans, hebben we hen gevraagd na te gaan of deze bedrijven nog steeds werken volgens deze uitgangspunten. In het project van destijds zijn bij zo’n 30 bedrijven met succes maatregelen uitgeprobeerd om de organisatie te verbeteren en daarmee tegelijkertijd de werkdruk te verminderen en de efficiency te verbeteren. Dit hebben we laten doen om te leren van ervaringen om zo te bepalen wat er in de huidige tijd kan worden gedaan om werkdruk te verlagen.

Anders organiseren

Waarom is anno 2020 ‘Anders Organiseren’ als oplossingsrichting zo interessant? Anders organiseren is een structurele aanpak die zowel gaat over terugdringen van werkdruk en ook over productiviteitsverbetering. Het mes snijdt aan twee kanten. In de rapportage staat: ‘Met een goede invulling van de principes van anders organiseren zijn bedrijven beter in staat om te voldoen aan de flexibiliteit en innovatie die de omgeving van hen vraagt, zonder dat dit leidt tot onnodige verstoringen en verspilling. Door de processen op de juiste wijze te stroomlijnen en door het regelvermogen daar te leggen waar de behoefte aan flexibiliteit zich voordoet, wordt zowel de productiviteit als gezond werk bevorderd’.

In de rapportage ‘Anders Organiseren in de bouw anno 2020, een vooronderzoek’ staat te lezen wat het resultaat is. Wil je deze interessante rapportage lezen? Laat hier je gegevens achter dan ontvang je de rapportage binnen enkele dagen via de mail.

 


Cao onderhandelingen: dag 6

De onderhandelingen hebben i.v.m. corona even stilgelegen, maar zijn afgelopen maandag weer hervat. Wij hebben samen met de werkgeversverenigingen besloten in kleinere delegaties de besprekingen op te pakken. Zelf was ik ‘digitaal op afstand’ beschikbaar voor overleg en afstemming.

Beperken onderwerpen

In samenspraak is besloten om het aantal te bespreken onderwerpen te beperken. De onderwerpen die wij vanuit onze kant op de agenda willen houden zijn een loonsverhoging en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. De onderhandeling werd wat moeizaam geopend maar liep vervolgens constructief. Wel moet ik opmerken dat het een uitdaging zal zijn om tot een cao akkoord te komen.

Loon

In november 2019 hebben wij een voorstel neergelegd voor 5% loonsverhoging. Op dat moment waren er uitdagingen door stikstof en PFAS, daar is nu corona bijgekomen. Gezien deze situatie zal 5% loonsverhoging niet uit de onderhandelingen komen.

Bijna iedereen werkt hard door tijdens deze coronacrisis. Daarnaast zijn de orderportefeuilles en perspectieven binnen veel bedrijven goed. Om die reden vinden wij dat een passende loonsverhoging op zijn plaats is. De werkgevers hebben aangegeven te willen spreken over een beperkte loonsverhoging. De volgende onderhandeling staat dit onderwerp weer hoog op de agenda.

Eerder stoppen met werken

Over een regeling voor eerder te stoppen met werken wordt ook nadrukkelijk gesproken. We spreken over de financiering en de doelgroep. Zowel werknemers op de bouwplaats als UTA werknemers worden zwaar belast. Beiden groepen horen om die reden de mogelijkheid te krijgen om eerder te stoppen met werken.

De werkgevers hebben aangegeven bereid te zijn om tot een regeling te komen. Zij geven echter ook aan een regeling voor UTA werknemers onaanvaardbaar te vinden. Hierin vinden wij helaas geen overeenstemming. Wij willen wel echt dat er ook een regeling voor UTA werknemers komt.

Andere onderwerpen

Belangrijke onderwerpen zoals uitbetalen van de reistijd en overuren en indelen werktijd, staan helaas niet meer op de agenda voor deze cao.

Het uitgangspunt is om de onderhandelingen voor een cao voor 2021 te starten in oktober of november dit jaar. Dit is gelukkig al over een paar maanden. Wij doen er alles aan om deze onderwerpen dan heel hoog op de agenda te krijgen. Het zijn onderwerpen waar goede afspraken over gemaakt moeten worden. Daarnaast blijven wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de werkdruk verminderd wordt.

What’s next?

Op 23 juni worden de cao-onderhandelingen voortgezet. Heb je vragen? Je kan altijd een mail sturen naar: uta@fnv.nl. Ook ben ik samen met Hans Crombeen (hoofd onderhandelaar) op dinsdag 16 juni van 16.30 – 17.30 uur en vrijdag 19 juni van 12.00 – 14.00 uur live op de chat via onze website www.kanik-fnv.nl, waar je dan direct vragen aan ons kan stellen.

Hartelijke groet,

Laura van Beers


meer online workshops

Wees er snel bij: nog meer online workshops!

Begin mei zijn wij, samen met Professionals FNV en FNV Zelfstandigen, gestart met online workshops en webinars. Toen stonden er 'slechts' 30 trainingen op het programma, maar er komen elke dag nieuwe bij en inmiddels staan er meer dan 60 workshops in de planning. Ons aanbod is enorm gevarieerd, dus er is vast en zeker een onderwerp bij, waar jij je verder in wil verdiepen en ontwikkelen.

Let op: onze workshops blijken razendpopulair en lopen snel vol. Het aantal deelnemers is beperkt, dus wees er snel bij om je in te schrijven!

Alle workshops zijn gratis voor leden van FNV. Soms zijn ook niet-leden welkom om kosteloos een workshop te volgen, bijvoorbeeld bij de speciale 'student editions' voor young professionals uit de bouwsector.

Een greep uit het aanbod:

Student edition: zelf starten of toch solliciteren?

Speciaal (en alleen) voor studenten! Je bent toe aan een volgende stap maken in je loopbaan of na je studie en twijfelt tussen een functie in loondienst of een eigen onderneming. Of misschien heb je een ontzettend leuk idee om naast je baan te doen? Gratis voor alle studenten uit de bouwsector, dus ook als je geen lid bent van FNV.

 

 

Geen paniek! Maar… wat nu!?

Deze online training is bedoeld voor iedereen die te kampen heeft met onzekerheid en stress. De training is erop gericht om meer inzicht in jezelf te krijgen en meer grip op je handelen. In deze training van 3x 1,5 uur) komen de verschillende onderdelen aan bod, zoals wat is stress, vertrouw op jezelf, op je flexibiliteit en improvisatie-vermogen. De Cirkel van Invloed en betrokkenheid van Covey is hierbij de basis.

 

 

Profileren via LinkedIn

Straalt jouw LinkedIn profiel uit wat jij wilt? Wat kun je doen om authentiek te profileren, een goede indruk te maken en de juiste keuze te maken voor jouw profielfoto? Positieve beïnvloedingsprincipes, reclametechniek en communicatietips zijn de ingrediënten van dit webinar.

 

 

Bekijk hier het complete aanbod!

Bij elke workshop vind je meteen een formulier om je aan te melden. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving en vlak voor de training krijg je de inloggegevens toegestuurd.


Dit zijn de onze UTA-consulenten!

Inmiddels is ons team uitgebreid met nog 3 enthousiaste UTA-consulenten. Het team bestaat nu uit Laura van Beers, Hazel Vaneveld, Sofie Bolder, Ernst van den Berg en Vincent de Kom. Zij hebben ieder hun eigen specialisme en we stellen ze in deze korte video aan je voor.


UTA in vogelvlucht: dit doen wij voor jou

Werk jij bij een bouwbedrijf op kantoor, of afwisselend op de bouwplaats en op kantoor? Dan ben jij een UTA'er: een Uitvoerend, Technisch of Administratief medewerker. Voor deze UTA medewerkers is FNV|UTA een waardevolle partner op het gebied van onder andere persoonlijke ontwikkeling, werk en inkomen.

In deze korte video zul je ontdekken dat ons motto meer dan waar is: je kan meer met FNV! In vogelvlucht leggen we uit wat we voor jou als UTA'er kunnen betekenen.


Cao-onderhandelingen 2 en 3

Cao-onderhandelingen: dag 2 en 3

De cao-onderhandelingen zijn dan nu echt begonnen! Alle voorstellen zijn vorige week al toegelicht. Mijn naam is Laura van Beers en ik maak namens UTA deel uit van de onderhandelingsdelegatie. Ik doe hier verslag!

De sfeer is erg goed en alle partijen nemen ruim de tijd om alle onderwerpen te bespreken. Dat is belangrijk; op deze manier kunnen vakbonden en werkgevers goed onderzoeken wat we van elkaar willen. De afgelopen twee dagen zijn er daarom minder onderwerpen besproken dan gepland.

Deze week zijn Duurzame Inzetbaarheid, Arbo en veiligheid besproken. Er is een begin gemaakt met het onderwerp eerder stoppen met werken. Na de verkenning is afgesproken dat alle partijen een cijfermatige onderbouwing van de verschillende voorstellen ontwikkelen, inclusief een juridische verkenning van mogelijkheden.

In dit verslag leg ik uit hoe afspraken over verschillende onderwerpen jou als UTA’er raken.

Duurzame inzetbaarheid

Veel UTA’ers zijn zich er misschien niet van bewust dat er ook een budget is voor Duurzame Inzetbaarheid. Je ontvangt namelijk elke maand in je loon een bedrag dat bedoeld is voor persoonlijke ontwikkeling, zodat jij gezond en met plezier kunt blijven werken, ook in de toekomst. Voor bouwplaatsmedewerkers wordt het budget voor Duurzame Inzetbaarheid gestort in het Tijdspaarfonds. In deze onderhandelingsrondes zijn de werkgevers met een voorstel gekomen om zelf meer grip te hebben op de besteding van dit budget. Daarnaast willen zij graag kunnen bepalen of de DIA door het bedrijf of door Volandis wordt uitgevoerd.

Arbo en veiligheid

Extreme weersomstandigheden

Wij hebben voorgesteld om een protocolafspraak te maken en Volandis de opdracht te geven om uit te zoeken bij welke temperatuur er sprake is van extreme warmte en welke maatregelen dan op het werk het meest effectief zijn. Wij vragen in het onderzoek ook naar de bovengrens in temperatuur, waarbij nog veilig gewerkt kan worden.

De uitkomsten van die onderzoeken willen wij op laten nemen in artikel 73 van de cao, het artikel dat gaat over veilig werken en weersomstandigheden. Dit artikel regelt nu alleen nog de afspraken bij bijvoorbeeld kou, vorst en andere ongunstige weersomstandigheden. Natuurlijk gaan deze afspraken vooral gelden voor medewerkers op de bouwplaats. Maar FNV vindt dat artikel 73 óók moet gelden voor alle UTA’ers die op de bouwplaats werken. Dat is nu nog niet het geval.

Werkdruk

Wij weten dat werkdruk een belangrijk onderwerp is voor UTA-medewerkers, het staat bij ons hoog op de agenda. Onlangs hebben wij een onderzoek naar werkdruk uitgevoerd. Bijna de helft van de UTA-werknemers geeft aan werkdruk te ervaren. Slechts 8% ervaart geen werkdruk, de overige deelnemers geven aan het soms te ervaren. Slechts in de helft van de gevallen heeft de organisatie oog voor werkdruk. De andere helft dus niet!

FNV gaat voorstellen doen voor een aanpak van werkdruk, die zicht richt op een ander manier van werken in bedrijven. De basis daarvoor is een onderzoek van enkele jaren geleden, waaruit duidelijk bleek dat organisatorische maatregelen leiden tot het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van werkprocessen bij deze bedrijven. Wij laten inventariseren of deze organisatorische veranderingen bij de bedrijven nog steeds van kracht zijn. Zo kunnen wij leren welke maatregelen werken en welke niet. Op basis van deze leerervaringen gaat de FNV voorstellen ontwikkelen.

Daarnaast stellen wij voor om ook een onderzoek uit te laten voeren naar de werkdruk van bouwplaats werknemers.

Eerder stoppen met werken

Er is tijdens de cao-onderhandelingen een begin gemaakt met de gesprekken over dit onderwerp. Wij vinden dat het per 1 januari 2021 mogelijk moet zijn dat iedere werknemer – dus ook jij als UTA’er – onder de cao 3 jaar eerder kan uittreden door gebruik te maken van de afspraken in het pensioenakkoord. Wij vinden dat dit voor het maximaal mogelijke bedrag moet kunnen (bruto AOW-hoogte). Om dit te bereiken moet er een fonds ingericht worden. De premie voor dit fonds moet betaald worden door werkgevers. Wanneer een werknemer besluit gebruik te willen maken van de regeling, is de werkgever verplicht hieraan mee te werken. Werkgevers hebben aangegeven ook een regeling te willen, hoe zij deze regeling graag ingevuld zien is nog niet helemaal bekend.

Op 10 en 11 maart komen de onderhandelaars weer samen. Later die week zal ik weer een verslag publiceren op deze website. Heb je vragen? Dan kun je op maandag 9 maart tussen 10:00 en 15:00 live met mij chatten via deze website. Je mag ons natuurlijk ook mailen: uta@fnv.nl.

Hartelijke groet,

Laura van Beers
UTA-Consulent


Portret van UTA-consulent Laura van Beers.

Cao-onderhandelingen: dag 1

Bouwen aan een gezonde toekomst

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de cao Bouw en Infra gestart, beginnend met het aanbieden en toelichten van de voorstelbrieven. Wij vertegenwoordigen met 6 mensen de werknemers die vallen onder deze cao. De werkgevers komen met een delegatie van 7 mensen. Daarnaast is er ook nog een secretaris aanwezig.

Mijn naam is Laura van Beers en ik vertegenwoordig de UTA-medewerkers in deze onderhandelingsdelegatie. Ik ben 34 jaar en werk inmiddels 5 jaar bij de FNV. Sinds iets meer dan een jaar werk ik als consulent UTA in de sector Bouwen en Wonen. Tijdens de onderhandelingen zet ik me in voor best mogelijke resultaten voor de UTA-medewerkers. In het artikel Voorstellen voor de cao Bouw en infra 2020 staan alle voorstellen die gedaan zijn. Met deze voorstellen willen wij ervoor zorgen dat er betere arbeidsvoorwaarden voor de UTA-medewerkers in de cao worden opgenomen.

De onderhandelingen zijn constructief gestart. De voorstellen van de werkgevers zijn voorgelegd aan de cao-adviescommissie, zodat zij hier hun mening over konden geven. We kunnen nu met goede moed starten aan de tweede ronde. Deze zal begin maart plaatsvinden. Voor de tweede ronde staan verschillende onderwerpen op de agenda. Het onderwerp duurzame inzetbaarheid zal de eerste dag besproken worden. De tweede dag komen de onderwerpen naleving en werkingssfeer van de cao, uitzendwerk, ZPP en onderwijs aan bod.

Wij zien de onderhandelingen met vertrouwen tegemoet en hopen mooie resultaten te bereiken voor alle medewerkers in de bouw!

 


Screenshot van het filmpje dat de onderhandelaars van FNV over de cao Bouw&Infra voorstelt.

Onze cao-onderhandelaars in beeld

Bij zoiets belangrijks als het afsluiten van een goede cao wil je vast weten wie jou als werknemer vertegenwoordigt tijdens de onderhandelingen met de werkgevers. Kijk hieronder het interview en maak kennis met jouw cao-onderhandelaars. Ontmoet hoofdonderhandelaar Hans Crombeen, onderhandelaar UTA-vertegenwoordiger Laura van Beers en Harry de Loijer.

Bekijk hier het laatste nieuws rondom de cao-onderhandelingen.


En vier tegen een blauwe achtergrond.

Vier dagen werken

Minder werken

Zou jij graag minder gaan werken? Bijvoorbeeld 4 x 8 uur in plaats van voltijds? Dat kan. Je kunt een verzoek bij de werkgever neerleggen om je arbeidsduur aan te passen. Hoe dit werkt, lees je in dit artikel. 

Maar er is nóg een mogelijkheid. De cao Bouw en Infra heeft een regeling ‘Vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en ouder’. Deze unieke regeling is er ook voor UTA-werknemers. Ben je 55 jaar of ouder? Lees dan hier hoe de regeling werkt.

Vierdaagse werkweek 55-plus

Als je 55-jaar of ouder bent kun je op verzoek vier dagen (gemiddeld 32 uur) gaan werken. Je arbeidsovereenkomst wijzigt niet, die blijft uitgaan van een vijfdaagse werkweek. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor de opbouw van je pensioen, vakantietoeslag en het aantal vakantiedagen en (extra) roostervrije dagen. Een unieke kans dus om minder te gaan werken zonder grote gevolgen!

Een vierdaagse werkweek wordt gerealiseerd door de spreiding van verlofdagen. Een jaar telt 52 (soms 53) weken. De zomervakantie is meestal 3 weken. Als je alle overige weken van het jaar een dag korter wilt werken, heb je daar 49 dagen voor nodig. Als er een collectieve wintersluiting is van twee weken, resteren 47 dagen.

Je hebt naast vakantiedagen en roostervrije dagen recht op extra roostervrije dagen (voorheen seniorendagen). Hoeveel dit er zijn is afhankelijk van je leeftijd. Kom je na de inzet van al deze dagen nog tekort, dan kun je:

  • een aantal weken vijf dagen blijven werken,
  • een aantal dagen kopen of
  • een combinatie van beide mogelijkheden maken.

Informatie

In de brochure lees je alles over de regeling:

Klik hier voor de brochure Vierdaagse werkweek 55-plus.

Bij FNV UTA kun je terecht voor een check op het jaarrooster of de gewijzigde salarisstrook. Wij zien ze regelmatig, dus wij adviseren je graag daarbij.