BIM tijdens en na je studie

Voor studenten, stagiaires en net-afgestudeerden hebben wij een enquête die inspeelt op de eerste werkervaringen met BIM in de praktijk. Heb jij het gevoel dat de lesstof bij jouw opleiding aansluit bij de werkelijkheid? En vind je dat BIM binnen jouw werk/stage-bedrijf de aandacht krijgt die het verdiend? Wij zijn erg benieuwd naar jouw eerste indrukken van BIM in de praktijk en vragen je daarom om onze enquête in te vullen!

Naar de enquête


Klimaat en energietransitie

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan de verduurzaming van huizen en gebouwen. Veel nieuwe wijken worden al aardgasvrij opgeleverd. Voor het einde van de regeerperiode wil het kabinet daarnaast 30 tot 50 duizend woningen extra per jaar aardgasvrij maken. Naarmate de verduurzamingsmarkt zich ontwikkelt moet dat tempo naar 200 duizend huizen per jaar, wat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de gehele woningvoorraad in ons land te verduurzamen. Dit is een enorme opgave waar veel partijen landelijk en regionaal bij betrokken zijn, overheid, onderwijs, werkgevers –en werknemersorganisaties.

Ook de FNV levert een actieve bijdrage om deze ambitie waar te maken. Wij staan voor een ambitieus klimaatbeleid en maken ons sterk voor verdere energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en gebruik van duurzame energiebronnen. Tegelijkertijd behartigen wij de belangen van onze leden en zetten we in op inkomenszekerheid, echte groene banen en kwaliteit van werk.

Namens de sector Bouwen en Wonen maak ik deel uit van een landelijke kernteam dat zich bezighoudt met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende vakkrachten zijn om de energietransitie tot stand te brengen. Welke initiatieven zijn hiervoor nodig op de regionale arbeidsmarkt? Wat is er nodig aan scholing van werknemers? Wat betekent de energietransitie voor onderwijsprogramma’s? Wat kunnen we leren van de innovaties in de werkprocessen?

FNV Bouwen en Wonen heeft ook een bewakingsrol. Vindt de transitie op een sociaal verantwoorde manier plaats? Worden de juiste arbeidsvoorwaarden toegepast? Werken mensen op een veilige en gezonde manier? Krijgen ook werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans?

Er zijn door de overheid 27 gemeenten aangewezen om te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Vanuit FNV Bouwen en Wonen hebben we 5 pilotgebieden geselecteerd, waar we in eerste instantie op in willen zoomen om te leren wat daar op lokaal niveau gebeurt om de energietransitie te realiseren. De opgedane kennis willen we delen met andere wijken om een versnelling van de transitie te bevorderen. Het gaat om de volgende wijken; Purmerend Overwhere Zuid, Hengelo Nijverheid, Rotterdam Pendrecht, Utrecht Overvecht Noord en Groningen Paddepoel Selwerd.

Neem voor meer informatie met betrekking tot het klimaatbeleid van de FNV of het landelijke kernteam gerust even contact met me op.

Theo van der Werf
theo.vanderwerf@fnv.nl
Telefoon: 06 -20 44 06 05

 

 

 

 

 

 


Innovatie: noodzaak in de bouw

Het World Economic Forum publiceerde in februari vorig jaar een rapport over innovatie in de bouw. De conclusie: De bouwsector loopt als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën achter bij andere industrieën. Er wordt nog veel uitvoerend handwerk gedaan, de mechanisatiegraad is beperkt en de bedrijfsmodellen zijn al lang onveranderd. Het gevolg is dat de productiviteit van de bouwsector achter is gebleven.

Lees hier de samenvatting van dat rappport.


Hoe verandert BIM jouw werk?

Steeds meer bouwbedrijven voeren BIM in om werkprocessen te verbeteren. BIM staat voor Bouw Informatie Model. Het is een digitaal systeem waarin alle bij de bouw betrokken partijen kunnen samenwerken. Daardoor worden er minder fouten gemaakt en zijn de kosten lager.

De manier waarop je in de bouw werkt verandert door de invoering van BIM. Niet alleen in je eigen organisatie, maar ook in alle bedrijven waar je mee te maken hebt. Je organisatie moet meer samenwerken, kennis delen en werken in netwerken.

Wat gaat er veranderen?

Door de digitalisering gaat je functie waarschijnlijk veranderen. Sommige functies zullen zelfs helemaal verdwijnen, maar er komen ook nieuwe bij. Maar we weten nog niet precies hoeveel er gaat veranderen, hoe ingrijpend het zal zijn of hoe snel dat gaat. We weten dus ook nog niet wat het precies voor jou gaat betekenen. Samen met uta-medewerkers zijn we op zoek naar antwoorden op de vragen: Hoe verandert BIM je organisatie en je werk? En wat betekent dat voor jou?

Vul onze BIM-enquête in

Wij willen graag dat je met ons meedenkt over de veranderingen binnen de bouwondernemingen. We gaan een klankbordgroep opzetten waaraan we de vragen voorleggen. Om een beter beeld te krijgen van wat BIM voor jouw sector betekent, vragen we je om onze BIM-enquête in te vullen.

Naar de enquête