Vaardigheden

We onderscheiden drie soorten vaardigheden:

  • Professionele skills: vakinhoudelijke kennis.
  • Digitale vaardigheden: kennis om te werken digitale middelen (software en hardware).
  • Soft skills: algemene vaardigheden.

De drie genoemde vaardigheden zijn even belangrijk en de opgave is om te zoeken naar manieren om die te verankeren in een team. Een duo van een schoolverlater en een vakkundig specialist met bouwkundige skills kan een oplossing kan zijn.

Wat zijn jouw ervaringen? Laat het hier weten!


Betaling overuren in salaris?

De onderhandelingen voor de cao Bouw&Infra 2021 zijn gestart. Er liggen diverse voorstellen voor UTA-medewerkers op tafel.

Eén ervan gaat over de betaling van overuren. Uit onderzoek blijkt dat het aantal overuren onder UTA-medewerkers groot is. Vaak blijkt dat tegenover deze overuren geen of nauwelijks compensatie bestaat. Tijdens het cao overleg hebben werkgevers aangegeven dat overuren in het salaris zitten.

Wij willen graag van je weten:

Wat is er met jou over overuren afgesproken? Staat in je arbeidsovereenkomst expliciet geregeld dat het salaris geldt voor de contracturen inclusief evt. overuren? Zijn overuren gemaximeerd?


CAO 2021

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw en Infra zijn begin maart van start gegaan. Ook voor UTA staat er heel wat op het programma. Laat in dit topic van je horen. Het is ook jouw cao!

Lees hier alle nieuws rond de cao-onderhandelingen.