Klimaat en energietransitie

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan de verduurzaming van huizen en gebouwen. Veel nieuwe wijken worden al aardgasvrij opgeleverd. Voor het einde van de regeerperiode wil het kabinet daarnaast 30 tot 50 duizend woningen extra per jaar aardgasvrij maken. Naarmate de verduurzamingsmarkt zich ontwikkelt moet dat tempo naar 200 duizend huizen per jaar, wat nodig is om in de 30 jaar tot 2050 de gehele woningvoorraad in ons land te verduurzamen. Dit is een enorme opgave waar veel partijen landelijk en regionaal bij betrokken zijn, overheid, onderwijs, werkgevers –en werknemersorganisaties.

Ook de FNV levert een actieve bijdrage om deze ambitie waar te maken. Wij staan voor een ambitieus klimaatbeleid en maken ons sterk voor verdere energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en gebruik van duurzame energiebronnen. Tegelijkertijd behartigen wij de belangen van onze leden en zetten we in op inkomenszekerheid, echte groene banen en kwaliteit van werk.

Namens de sector Bouwen en Wonen maak ik deel uit van een landelijke kernteam dat zich bezighoudt met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende vakkrachten zijn om de energietransitie tot stand te brengen. Welke initiatieven zijn hiervoor nodig op de regionale arbeidsmarkt? Wat is er nodig aan scholing van werknemers? Wat betekent de energietransitie voor onderwijsprogramma’s? Wat kunnen we leren van de innovaties in de werkprocessen?

FNV Bouwen en Wonen heeft ook een bewakingsrol. Vindt de transitie op een sociaal verantwoorde manier plaats? Worden de juiste arbeidsvoorwaarden toegepast? Werken mensen op een veilige en gezonde manier? Krijgen ook werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans?

Er zijn door de overheid 27 gemeenten aangewezen om te starten met het aardgasvrij maken van wijken. Vanuit FNV Bouwen en Wonen hebben we 5 pilotgebieden geselecteerd, waar we in eerste instantie op in willen zoomen om te leren wat daar op lokaal niveau gebeurt om de energietransitie te realiseren. De opgedane kennis willen we delen met andere wijken om een versnelling van de transitie te bevorderen. Het gaat om de volgende wijken; Purmerend Overwhere Zuid, Hengelo Nijverheid, Rotterdam Pendrecht, Utrecht Overvecht Noord en Groningen Paddepoel Selwerd.

Neem voor meer informatie met betrekking tot het klimaatbeleid van de FNV of het landelijke kernteam gerust even contact met me op.

Theo van der Werf
theo.vanderwerf@fnv.nl
Telefoon: 06 -20 44 06 05