Podcast Pensioen

In de zomer van 2019 werd het pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. In dit akkoord is een aantal afspraken gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel, waardoor  iedereen een eerlijk en solidair pensioen kan opbouwen. In deze podcast (Spotify) praten Tuur Elzinga, Ellen te Paske en Guur Staats je bij over de verdere uitwerking van het akkoord en geven zij aan wat de actuele stand van zaken is.